CONDITII GENERALE DE REZERVARE A SERVICIILOR UNICE DE CALATORIE

Societatea Comerciala OLTEXTUR SRL cu sediul in Slatina. Str Independentei, bl T3, parter, jud Olt, Cod Unic de Inregistrare RO 1540130, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J28/277/1992, titulara a Licenta de turism nr. 267/06.12.2018, cu termen de valabilitate nelimitat, pentru Agentia OLTEXTUR, denumita in continuare Agentia sau OLTEXTUR,

Pune la dispozitia calatorului:

Si Calatorul/Reprezentantul ............................., Adresa: ............................., CNP: .................., act de identitate CI: ..............., Telefon: .............................., Email: ......................................,

Urmatoarele conditii generale de rezervare a serviciilor unice de calatorie:

I. Intermedierea serviciilor unice de calatorie

1.1. Agentia intermediaza pentru Calator solicitarea/rezervarea/achizitionarea de la alti Furnizori/Prestatori a urmatoarelor servicii de calatorie unice (asa cum sunt definite acestea la la art. 3, p. 15 din OG nr. 2/2018 (transport, cazare, rent-a-car, alte servicii de calatorie):
......................................................................................................... (se personalizeaza in functie de oferta)
1.2. Prin activitatea de intermediere desfasurata de OLTEXTUR se intelege:
a) activitatea de contractare, facturare si de incasare a contravalorii serviciilor de calatorie, in nume propriu, dar pe seama Furnizorului/Prestatorului, in temeiul unui acord/contract incheiat in acest sens de catre Furnizor/Prestator cu AGENTIA;
b) activitatea de contractare in numele si pe seama Calatorului, in situatia in care intre OLTEXTUR si Furnizorul/Prestatorul solicitat de Calator nu exista nici un acord/contract incheiat, caz in care Calatorul imputerniceste AGENTIA prin cererea de rezervare (in baza unei cereri telefonice sau scrise), sa-i reprezente interesele fata de Furnizor/Prestator, in scopul solicitarii/rezervarii/achizitionarii serviciului unic de calatorie;
1.3. OLTEXTUR, in calitatea sa de intermediar, raspunde fata de Calator pentru executarea necorespunzatoare sau neexecutarea serviciului unic de calatorie de catre Furnizor/Prestator, doar in situatia in care executarea necorespunzatoare sau neexecutarea acestuia se datoreaza culpei exclusive a AGENTIEI.
OLTEXTUR este exonerata de orice raspundere fata de Calator, pentru executarea necorespunzatoare sau neexecutarea serviciului unic de calatorie (inclusiv ca urmare a insolvabilitatii, insolventei sau falimentului Furnizorului/Prestatorului) din vina exclusiva a Furnizorului/Prestatorului.

II. Acceptarea conditiilor generale de rezervare a serviciilor unice de calatorie

2.1. Se considera acceptare a conditiilor contractuale de servicii de calatorie, inclusiv in cazul celor achizitionate la distanta prin telefon sau mijloace electronice:
a) Exprimarea acordului calatorului prin transmiterea catre Agentie a unui mesaj electronic de pe adresa de e-mail declarata de calator ca adresa de corespondenta/contact;
b) Exprimarea acordului prin achitarea de catre calator a contravalorii serviciului de calatorie (partial sau integral, dupa caz) in baza facturii emise de Agentie;
c) Semnarea prezentului document de ambele parti.
2.2 Pentru procesarea unei rezervari de servicii de calatorie, Agentia poate solicita un avans de pana la 50% din preţul total sau plata integrala a contravalorii serviciilor unice de calatorie, în functie de data la care calatorul solicita serviciile. In cazul in care rezervarea nu se confirma, iar calatorul nu doreste alte optiuni disponibile, avansul achitat se restituie integral, in cel mult 3 zile lucratoare de la primirea neconfirmarii.

III. Pretul, graficul de plati si modalitati de plata

3.1. Pretul total al rezervarii este de ....................................................... inclusiv toate taxele, comisioanele, tarifele si alte costuri suplimentare suportate de Agentie.
3.2. Graficul de plati:
In cazul in care la solicitarea rezervarii s-a perceput un avans, termenele scadente si sumele aferente sunt urmatoarele: ........................................................................... (se personalizeaza in functie de oferta)
3.3. Plata serviciilor de calatorie se poate efectua in valuta specificata in contract sau in RON la cursul comunicat de agentie in ziua emiterii facturii.
3.4. Contravaloarea serviciilor de calatorie in Romania se poate achita si cu tichete de vacanta. Plata serviciilor de calatorie se face respectand prevederile OUG nr. 8/2009, a normelor metodologice si anexelor acesteia.
3.5. Modalitati de plata:
a) In cazul in care plata serviciilor se face prin virament sau depunere, in conturile bancare ale Agentiei, aceasta se poate face in conturile Agentiei deschise la Banca Transilvania:
Agentia Bucuresti: RO46BTRLRONCRT0307547902 (RON); RO93BTRLEURCRT0307547902 (EUR) COD SWIFT BTRLRO22;
Agentia Slatina: RO73BTRLRONCRT0307547901 (RON); RO23BTRLEURCRT0307547901 (EUR) COD SWIFT BTRLRO22;
b) la sediul agentiei, plata numerar (RONsau EUR) sau plata cu cardul (RON sau EUR);
c) plata la distanta cu cardul, numai in RON.

IV. Conditii pentru efectuarea rezervarilor

4.1. Procesarea si confirmarea rezervarii se va efectua de AGENTIE, in limita disponibilitatii, ulterior incasarii contravalorii sumelor solicitate/facturate Calatorului, in baza cererii de rezervare sau a prezentelor Conditii generale.
4.2. Calatorul are obligatia de a furniza datele corespunzatoare de contact la care poate fi contactat in orice moment (numarul de telefon/numarul de telefon mobil si adresa de e-mail). Este responsabilitatea calatorului sa se asigure ca adresa de e-mail indicata este corecta si ca are acces si verifica in mod regulat adresa de e-mail furnizata, inclusiv rubrica “Spam”. Este responsabilitatea calatorului sa se asigurare ca numerele de telefon furnizate sunt corecte, impreuna cu prefixul de tara si cu prefixul local si ca poate fi contactat in permanenta la cel putin unul dintre numerele de telefon indicate in rezervare. OLTEXTUR nu isi asuma raspunderea pentru daunele care decurg din faptul ca respectivul Calator nu a respectat cerintele mentionate mai sus.
4.3. In cazul in care o persoana face rezervarea in numele unuia sau mai multor Calatori, se considera ca aceasta persoana este imputernicita de respectivele persoane sa le reprezinte interesele si accepta prezentele Conditii generale atat in nume propriu, cat si numele Calatorilor indicati in rezervare si se obliga sa le aduca la cunostinta acestora din urma toate informatiile necesare, puse la dispozitie de AGENTIE.
4.4. In plus, in cazul in care detaliile de contact ale persoanei de la p. 4.3., care a facut rezervarea in numele Dvs., sunt indicate in rezervarea Dvs., sunteti de acord ca aceasta persoana:
(a) va fi raspunzatoare pentru primirea si retransmiterea oricaror comunicari/oricarei corespondente (inclusiv modificari, amendamente si anulari) din partea Agentiei sau a Furnizorilor/Prestatorilor de servicii in legatura cu rezervarea catre toti Calatorii indicati in rezervare; si
(b) va informa Calatorii in legatura cu orice notificari care afecteaza rezervarea, transmise de Agentie persoanei care face rezervarea.
In plus, confirmati ca, in cazul in care nu ne transmiteti instructiuni contrare, vom presupune ca persoana care face rezervarea detine acordul fiecarui Calator de a primi orice suma rambursata si, daca se aplica, cheltuieli sau compensatii datorate si platibile in baza rezervarii.
4.5. Prin acceptarea prezentelor Conditii generale, se considera ca persoana care face rezervarea este imputernicita de Dvs., respectiv ca Dvs. si aceasta persoana accepta si este de acord cu utilizarea si prelucrarea atat de catre Agentie, cat si de catre Furnizori/Prestatori a oricaror date cu caracter personal furnizate noua, in scopurile mentionate in Politica privind protectia datelor personale - (https://oltextur.ro/acord-prelucrare-date).
4.6. Dvs. trebuie sa ne furnizati numele complet, asa cum apare in actul de identitate (Carte de identitate, Pasaport) care va fi utilizat pentru calatorie. In caz contrar, Dvs. va asumati intreaga responsabilitate, inclusiv pentru plata unor taxe/costuri suplimentare, pentru corectarea/schimbarea numelui Calatorului, valoarea acesteia fiind stabilita de fiecare Furnizor/Prestator in parte.
4.7. In situatia achizitionarii unui produs de tip croaziera, linia de croaziera poate modifica, din motive ce tin de siguranta navigarii, numarul cabinei si locatia acesteia pe punti (o punte inferioara, una superioara, mai spre pupa sau spre prova etc.), doar cu o cabina de aceeasi categorie ca cea rezervata initial, caz in care calatorul nu va fi despagubit in niciun mod, avand in vedere ca este vorba de acelasi tip de cabina ca si cel rezervat.

V. Modificari, retrageri, anulari

5.1. Calatorul poate solicita anularea serviciilor de calatorie in orice moment inainte de inceperea acestora. In cazul in care calatorul solicita anularea acestora, el datorează Agenţiei penalizări după cum urmează:
...................................................................(se personalizeaza in functie de oferta)
5.1.1. In cazul in care plata a fost facuta cu, sau si cu tichete de vacanta, penalizarea de la aliniatul anterior se va deduce in primul rand din valoarea tichetelor de vacanta. Daca penalizarea este mai mare decat valoarea tichetelor, diferenta care depaseste valoarea tichetelor de vacanta se va retine din valoarea achitata prin alte instrumente de plata. In cazul in care valoarea tichetelor de vacanta este mai mare decat valoarea penalizarii, diferenta nu se restituie nici in tichete si nici in numerar in cazul in care calatorul nu doreste un alt serviciu de calatorie.
Daca exista dorinta achizitionarii pentru perioada ulterioara a unui alt serviciu de calatorie, atunci diferenta dintre valoarea tichetelor si valoarea penalizarii se va utiliza pentru acest nou serviciu. Termenul in care calatorul poate solicita noile servicii calatorie este de maximum 1 an de la renuntarea la serviciile de calatorie initiale. In cazul in care calatorul nu isi exprima optiunea in aceasta perioada, agentia de turism nu ii mai poate oferi acestuia nici un serviciu de calatorie ulterior.
5.1.2. Biletele de avion reprezinta contractul direct intre pasager si compania aeriana si se supune termenelor de anulare si modificare comunicate de compania aeriana. Biletele de avion o data emise suporta penalizare 100% in caz de anulare.
5.1.3. Ofertele speciale, tip "Early booking" sau "Inscrieri timpurii" se supun urmatoarelor conditii speciale:
- trebuie achitate integral pana la data mentionata in Graficul de plati. In caz contrar, acestea se vor recalcula la tariful standard;
- orice modificare ulterioara adusa unei rezervari care a beneficiat de reducerea Early booking aplicata duce la pierderea reducerii respective;
- penalizarea este 100% in cazul anumitor rezervari care au beneficiat de Early booking, daca furnizorul de servicii le impune Agentiei.
5.2. În cazul în care calatorul care a rezervat servicii de calatorie cu Agenţia şi a achitat un avans nu se prezintă în termenul specificat in acest acord, pentru a achita ratele aferente sau restul de plată, Agenţia are dreptul de a anula rezervările efectuate în beneficiul calatorului cu reţinerea penalizărilor prevăzute la pct. 5.1.
5.3. Pentru biletele de odihnă şi/sau de tratament cumpărate prin organizaţii sindicale, Agenţia va face restituiri numai în baza cererilor de renunţare contrasemnate şi ştampilate de reprezentantul organizaţiei sindicale.
5.4. În cazul în care o ambasadă refuză să acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, calatorului i se vor reţine toate taxele datorate de Agenţie prestatorilor direcţi, precum şi cheltuielile de operare proprii acesteia.
5.5. Agentia este exonerata de orice răspundere în cazul în care după începerea călătoriei, serviciul de grăniceri/poliția de frontieră sau altă autoritate competentă refuză să acorde călătorului dreptul de ieșire/tranzit/intrare pe teritoriul unui stat, necesar pentru efectuarea serviciilor de călătorie. Călătorului i se va reține în această situație contravaloarea totală a serviciilor de călătorie.
5.6. Penalizările echivalente cu cele indicate la pct. 5.1 se aplică şi în cazul în care calatorul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare/destinaţie, dacă nu poate pleca în călătorie pentru că documentele personale necesare în vederea efectuării călătoriei nu sunt conforme normelor legale sau este în imposibilitatea de a părăsi teritoriului ţării, din alte motive ce ţin de persoana acestuia.
5.7. Calatorul trebuie să depună în scris cererea de renunţare la serviciile de calatorie la Agenţia la care a achitat serviciile. În caz contrar, cererea de renunţare nu este luată în considerare.
5.8. Toate sumele menţionate la pct. 5.1, 5.2, 5.4, 5.5 si 5.6 se vor reţine de către Agenţie din avansul sau preţul total al pachetului de servicii turistice achitat de calator, fără a fi necesară intervenţia instanţelor de judecată.

VI. Informatii generale privind regimul pasapoartelor si al vizelor. Alte informatii necesare calatoriei.

6.1. Pentru calatoria Dvs. in tari membre ale Uniunii Europene aveti nevoie de un pasaport simplu sau pasaport simplu electronic valabil cel putin 6 luni de la data terminarii calatoriei sau de Carte de Identitate valabila. Pentru calatoria Dvs. in tari care nu sunt membre ale Uniunii Europene aveti nevoie de pasaport simplu valabil cel putin 6 luni de la data terminarii calatoriei. Deoarece multe tari impun restrictii legate de calatoria pe baza pasapoartelor simple temporare, nu recomandam utilizarea acestui tip de pasaport. Pentru informatii complete legate de tarile pentru care accesul se face pe baza de viza turistica sau de tranzit va rugam sa va adresati unuia dintre consultantii de vanzari OLTEXTUR.
AGENTIA nu isi asuma nici o responsabilitate pentru nerespectarea de catre Dvs. a conditiilor mentionate mai sus sau in cazul in care documentele Dvs. de calatorie (Cartea de identitate, pasaportul, permisul de conducere etc.) sunt necorespunzatoare sau incomplete.
6.2. Daca pentru efectuarea calatoriei este necesara indeplinirea de catre Calator a unor formalitati suplimentare (de exemplu, calatoria impreuna cu minori, situatia in care numele Calatorului este schimbat ca urmare a casatoriei/desfacerii ei etc.), acesta are obligatia de a indeplini toate cerintele legale. Pentru o informare optima, AGENTIA recomanda si consultarea site-ului Politiei de Frontiera. In cazul in care Calatorul nu isi respecta obligatia de a se informa cu privire la formalitatile suplimentare necesare in vederea efectuarii calatoriei care nu sunt in sarcina AGENTIEI (de exemplu, in cazul calatoriei cu minori, imputernicire din partea parintelui sau reprezentantului legal ce nu il insoteste sau orice alte documente suplimentare - enumerarea fiind exemplificativa), AGENTIA este exonerata de orice raspundere in cazul imposibilitatii efectuarii calatoriei.
6.3. Calatorul este obligat sa prezinte la receptia unitatii hoteliere actele sale de identitate, precum si documentul de calatorie eliberat de AGENTIE (voucher, bilet de odihna si/sau de tratament etc.), in vederea acordarii serviciilor turistice. In cazul in care Calatorul beneficiaza de bilete de odihna si tratament, este obligat sa prezinte la receptia unitatii hoteliere cardul de sanatate activat, bilet de trimitere de la medicul de familie si dovada platii contributiilor pentru asigurari sociale, la zi.
6.4. Se recomanda Calatorilor contactarea AGENTIEI cu 24 de ore inainte de plecare pentru reconfirmarea detaliilor de imbarcare (orar de zbor, loc de imbarcare etc.).
6.5. In cazul sejururilor de odihna si/sau de tratament cu locul de desfasurare in Romania, Calatorul are obligatia sa respecte programul de acordare a serviciilor : cazarea se face la ora 18,00 a zilei de intrare si se termina, de regula la ora 10:00 a zilei de iesire inscrise pe documentele de calatorie (voucher, biletul de odihna si/sau de tratament, bilet de excursie etc.). Eventualele costuri suplimentare generate de neeliberarea spatiilor de cazare pana cel tarziu la orele specificate mai sus cad in sarcina exclusiva a Calatorului.
6.6. In cazul sejururilor cu locul de desfasurare in afara Romaniei, Calatorul are obligatia sa respecte programul de acordare a serviciilor: de regula, o zi hoteliera/noapte de cazare incepe cel mai devreme la ora 14:00 a zilei de intrare si se termina a doua zi pana la ora 12:00. Indiferent la ce ora are loc cazarea in acest interval orar se considera a fi consumata o zi hoteliera/noapte de cazare. Eventualele costuri suplimentare generate de solicitarea cazarii mai devreme si/sau neeliberarea spatiilor de cazare pana cel tarziu la orele specificate mai sus cad in sarcina exclusiva a calatorului. De asemenea, sosirea la unitatea de cazare dupa ora 18:00 trebuie anuntata in prealabil.
6.7. Repartizarea camerelor se face strict de catre unitatea de cazare/hotelier in functie de criteriile proprii si de disponibilitatea din momentul cazarii, astfel incat nu se pot garanta numarul camerei, etajul si/sau amplasarea, cu exceptia cazurilor in care se specifica in mod expres acest aspect.
6.8. In cazul in care un Calator angajeaza un serviciu unic de calatorie pentru un numar mai mare de Calatori, conditiile prezentului document se extind in mod automat asupra intregului grup pentru care au fost achitate serviciile unice de calatorie.
6.9. Calatorul este obligat sa foloseasca mijloacele de transport, camera de hotel si bunurile din dotarea acestora ca un bun proprietar si potrivit destinatiei lor. AGENTIA nu se face vinovata de eventualele pagube produse sau vatamari suferite de calator ca urmare a nerespectarii acestui alineat.
6.10. Calatorul are obligatia sa respecte locul, data si ora plecarii atat la dus, cat si la intors. Toate cheltuielile si daunele produse ca urmare a nerespectarii de catre Calator a prevederilor privind locurile de plecare si orarele vor fi suportate de catre acesta.
6.11. In cazul in care calatorul care a intrat pe teritoriul statului in care se realizeaza serviciul unic de calatorie refuza sa se mai intoarca in Romania si autoritatile din tara respectiva fac cheltuieli de orice natura cu acesta, Calatorul respectiv are obligatia de a suporta toate aceste cheltuieli.
6.12. Pentru calatoria Dvs. in strainatate va recomandam incheierea unei asigurari medicale valabila pe perioada deplasarii indiferent de tara pe care o vizitati, precum si a unei asigurari storno privind riscul anularii serviciului unic de calatorie.

VII. Precizari privind serviciile de calatorie asociate

7.1. Daca, dupa alegerea si efectuarea platii pentru un serviciu unic de calatorie, rezervati servicii unice de calatorie suplimentare pentru calatoria sau vacanta Dvs. prin intermediul Nostru, NU veti beneficia de drepturile care se aplica pachetelor de servicii de calatorie in temeiul Ordonantei Guvernului nr. 2/2018.
Prin urmare, OLTEXTUR nu va fi raspunzatoare pentru executarea corespunzatoare a acestor serviciilor unice de calatorie individuale. In cazul unor probleme, va rugam sa contactati Furnizorul/Prestatorul relevant.
7.2. Daca rezervati orice servicii unice de calatorie suplimentare in cadrul aceleiasi vizite sau al aceluiasi contact cu OLTEXTUR, serviciile unice de calatorie vor deveni parte a unui serviciu de calatorie asociat. In acest caz, conform dreptului UE, OLTEXTUR detine protectie pentru a restitui platile Dvs. catre OLTEXTUR pentru servicii neprestate din cauza insolventei OLTEXTUR. Va rugam sa retineti ca acest lucru nu inseamna restituirea in cazul insolventei Furnizorului/Prestatorului de serviciu unic de calatorie relevant.

VIII. Reclamatii

Calatorul poate depune reclamatii direct la Furnizorul/Prestatorul serviciului unic de calatorie sau prin intermediul OLTEXTUR, la adresa bucuresti@oltextur.ro.

IX. Dispozitii finale

9.1. Prezentele Conditii se aplica de asemenea si situatiilor in care Calatorul a solicitat AGENTIEI o combinatie de servicii unice de calatorie, care din punct de vedere al OG nr. 2/2018 reprezinta la momentul solicitarii un pachet de servicii de calatorie, iar dupa primirea ofertei de la AGENTIE, Calatorul alege in mod independent si plateste doar un singur serviciu unic de calatorie din combinatia prezentata de OLTEXTUR.
9.2. Litigiile aparute intre parti se rezolva pe cale amiabila in caz contrar partile inteleg sa se adreseze instantelor de judecata competente.
9.3. Prevederile prezentelor Conditii generale vor fi interpretate conform legilor din Romania.


Program

Luni-Vineri 10:00 - 18:00

Slatina - 0249 411 411

Luni-Vineri 10:00 - 18:00

Bucuresti - 021 210 30 18

Luni-Vineri 10:00 - 18:00

Folosim cookie-uri pentru a personaliza conținutul și anunțurile, pentru a oferi funcții de rețele sociale și pentru a analiza traficul. De asemenea, le oferim partenerilor de rețele sociale, de publicitate și de analize informații cu privire la modul în care folosiți site-ul nostru. Aceștia le pot combina cu alte informații oferite de dvs. sau culese în urma folosirii serviciilor lor. În cazul în care alegeți să continuați să utilizați website-ul nostru, sunteți de acord cu utilizarea modulelor noastre cookie.